Anasayfa | Tüzüğümüz | Tarihçemiz | Baframız | Hutbeler | Haberler | Yönetim | Denetim | Videolar | Resimler | İletişim
D.İ.B.Nakil ve Rotasyon Genelgesi|Bafra Din Görevlileri Derneği - Web Sitesi
D.İ.B.Nakil ve Rotasyon Genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığı  Nakil ve Rotasyon işlemleri ile İlgili açıklama göre ;  

 

 
Nakil İşlemleri
                                                                                                                             Tarih: 26.05.2010
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Prs. D. Bşk.
Sayı   : B.02.1.DİB.0.71.02/903.02-1208                                                               
                                                       
                                                         Konu : Nakil işlemleri
                                               
                                                ………………………VALİLİĞİNE
            (İl Müftülüğü)

 

 İlgi : 22.04.2010 tarihli ve  B.02.1.DİB.0.71.02/903.02-987 sayılı yazı.
   Başkanlığımız Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla ve görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri için 18.04.2010 tarihinde Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılması sebebiyle ilgi yazımızla nakil işlemleri durdurulmuştu.
  Anılan sınavın yapılarak sonuçlarının ilan edilmesinden sonra Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda, Valiliklerce ilan edilen boş kadrolara müracaat ederek görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlilerinden bundan sonra imam-hatip ve müezzin-kayyımlarla ilgili yapılacak nakil sınavları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12/g ve 15/b maddesi ile Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı, 7 nci ve 14 ncü maddelerinde yer alan, ilgili hükümler çerçevesinde;
   1- İlan edilen camilerin grupları dikkate alınarak anılan yönetmeliklerdeki diğer hükümlerle birlikte Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)’dan;
- (A) ve (B) grubu camiler için (70) ve üzeri, 
- (C) grubu camiler için (60) ve üzeri,
- (D) gurubu camiler için (50) ve üzeri,
Taban puan aranması,
   2- İlan edilen kadrolara atanmak üzere sınava giren adayların durumlarının değerlendirilmesi ve başarı listesinin hazırlanması; Sınav Yönetmeliğinin 14. Maddesinin Ek fıkrası uyarınca,” Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu’nda belirlenen puan ile Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu’na göre sözlü sınavda alınan puanların ortalaması esas alınır ve başarı sıralaması buna göre belirlenir.” Hükmü uyarınca gerçekleştirilerek ilgi yazı ile durdurulan nakil işlemlerinin Temmuz 2010 tarihinden itibaren uygulanmasını,
    Ayrıca, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin mezkur 14. Maddesine eklenen Ek fıkra ile “Cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin müftüsü dahil dört ilçe müftüsü, ilçe müftüsü bulunmadığı takdirde il müftü yardımcısı veya vaizlerden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; her yıl Haziran ayında toplanarak cami görevlilerinden bulunduğu görev yerinde beş yılını tamamlamış olanlardan, bağlı olduğu müftülükçe komisyonda görüşülmesine karar verilenlerin (İl içi nakil işlemine alınanların öncelikle ve özellikle tahkikatı söz konusu ve incelemeye konu olan, hizmetin verimliliği açısından ikaza maruz kalan ve hizmet performansını yitirmiş olanlarla sınırlı tutulması) durumları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Cami Görevlileri Değerlendirme Kıstasları Formu ile birlikte özlük ve sicil dosyalarına göre inceler. Bu Yönetmeliğin 11/A maddesinde belirtilen gruplardaki camilere Komisyonca nakli görülenlerin il içi nakilleri, 12 nci maddenin 1. Fıkrasının (g) bendinde belirtilen esaslar göz önüne alınarak valiliklerce yapılır, il dışı nakil teklifleri ise Başkanlığa gönderilir. Nakli gerekli görülmeyenlerin, durumları her üç yılın sonunda aynı usulle yeniden değerlendirilir.” hükmü çerçevesinde,
Yapılması hususunda,
 Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
                                                                                            Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Başkan a.
Başkan Yardımcısı

 

   Admin : (Yönetim) Haberin Tarihi : | 27.05.2010 - 08:50:17 | Okunma Sayısı : 4544 Facebook'ta Paylaş

Güncel Haberler
Bayram Vaazı Bayramların Önemi
Tüm Türkiye Bayram Hutbesi
Haftanın Vaazı'' Ramazan Ayı ''
Haftanın Vaazı Üç Aylar Ve Fazileti
Haftanın Vaazı'' Regaib Kandili ''
Haftanın Vaazı''Zararlı Maddeler''
Haftanın Vaazı'' İslam Ve Şehitlik ''
Haftanın Vaazı Dua Ve Kulluğumuz
Haftanın Vaazı'' Ana baba Hukuku''
Haftanın Vaazı Akrabaya Yardım

En Çok Okunan Haberler
Yaz Kur'an Kursu Belgeleri
Müftülüğümüzün Hadis Yarışması
Aktekke Kur'an Kursunu Tanıyalım
Yurtdışında Başarılar Diliyoruz
Çanakkale Haftası
Abbas Kılıç Meslektaşımız.
Ramazan Bayramı Vaazı
Asar Köyünde Hüzünlü vedalaşma !
Öğrenci Kayıt Girişi İnternetten
Haftanın Vaazı'' Regaib Kandili ''
Yeterlilik Sınavı 2011 de
Sürmeli Köyü İmam Hatibi.
Meslektaşımıza Geçmiş Olsun
Aidatını Ödemeyen Üyelerimiz.
Haftanın Vaazı Gençlik Ve Bağımlılık
Berat Kandili Mesajı
Dededağ Köyü K.Kursumuz
S.T.S Sınav Sonuçları Belli Oldu
Müftülüğümüzde Münhal Kadrolar
Seviye Tespit Soru Ve Cevapları.
Diyanet MBSTS Başvurusu
Vefat ve Başsağlığı Diliyoruz.
Bafrada Regaib Kandili Çoşkusu
T.D.Vakfı Yüksek Öğrenim Bursu
D.İ.B.Nakil ve Rotasyon Genelgesi
2011 Yılı Hutbe Konuları
Diyanet MBSTS Sınav Duyurusu
MBSTS Sınav Soruları Ve Cevapları
Osman Öztürk Trafik Kaza Geçirdi !
Meslektaşlarımız TBMM Ziyaretleri
Anasayfa