Anasayfa | Tüzüğümüz | Tarihçemiz | Baframız | Hutbeler | Haberler | Yönetim | Denetim | Videolar | Resimler | İletişim
Camiler Ve Din Görevlileri Haftası|Bafra Din Görevlileri Derneği - Web Sitesi
Camiler Ve Din Görevlileri Haftası

İL                   : SAMSUN

AY-YIL         : EYLÜL – 2010

TARİH          : 01.10.2010
 
 
CAMİİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI
 
Muhterem Müslümanlar!
 
Bilindiği gibi her dinin ibâdet yeri olarak kullanılan kutsal mekânları vardır. Aynı dine inanan insanlar buralarda bir araya gelerek, inandıkları varlığa bağlılıklarını ve kulluklarını ifâde ederler. Bu nedenle bu mekânlar, inanan kişiler için çok önemlidir. Bunların en güzel şekilde, en görkemli tarzda olması için ilk çağlardan itibaren bütün din mensupları büyük çaba sarf etmişler, hiçbir fedâkârlıktan kaçınmamışlardır. Camiilerimiz de bu târihî süreç içerisinde İslâm toplumunda önemli yer tutar. Allah tevbe suresinin 18.inci ayetinde: “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler îmar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”(1) buyurmaktadır. Bundan dolayıdır ki; dünyanın en çok îtinâ ile yapılan en haşmetli binaları ibâdethânelerdir.
 
Muhterem Mü’minler!
 
Camiiler öncelikle, bireylerin dînî duygularının gelişmesine dengeli bir duygusal yapı kazanmalarına neden olur. Kişilerin üstünlük ve aşağılık duygularına kapılmalarını önler. Çünkü camiide küçükten büyüğe, âmirden memura, öğrenciden öğretmene, fakirden zengine, bütün insanların Allah’ın huzurunda eşit derecede bulunduğu bilinci yerleşir. Kişideki üstünlük ve aşağılık duyguları silinmeye başlar. Kin, nefret ve husûmetin yerini, sevgi, saygı ve bağlılık duyguları alır.
 
Camiiler kişilerin birbirleriyle ilişkilerini artırır, insanların sosyalleşmesine katkı sağlar. Camiide bir araya gelmek, aynı çizgide aynı safta omuz omuza vermek, toplumdaki birliğin ve dayanışmanın temelini oluşturur. Bu açıdan camiiler, toplumun her kesiminin görüştüğü, kaynaştığı, kucaklaştığı halk evleridir. Camiilerin en önemli fonksiyonu ise bireyi bilgilendirmesidir. Bu da bilindiği gibi vaaz ve hutbelerle yapılmaktadır. Bu fonksiyonuyla camiiler, bütün topluma bilginin yayıldığı iletişim merkezleridir.
 
Aziz Müslümanlar!
 
Camiilerimizde cemaatı bilgilendiren, insanlara din hizmeti sunan Din Görevlilerimizin de hizmet etme sınırı da oldukça geniştir. Camiilerde namaz, vaaz, hutbe gibi pratik din hizmetlerinin yanı sıra bu çerçevede sosyal ve insani yönden bulunan dini rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de ifa ederler. Din Görevlilerimiz insanlara maddenin esaretinden kurtulmanın, rûhun yüceliklerine ermenin yolunu gösterir. Sonlu olan dünyamızda sonsuzluğa çıkan yolları gösterir. Hayâtın anlamını çözme yönünde yardımlar yapar. Başka bir deyişle; yaşanan problemlere İslâm dininin değerleriyle ilişki kurarak çözüm üretir. Özellikle aile içi ilişkilerde uyumsuzluk ve çatışmalar, ölüm ve hastalık anlarında insanlara moral desteği verirler. Düğün, nikâh ve sünnet merasimlerinde duâ gibi önemli görevler de icrâ ederler. İnsanlara hayatın dînî boyutunu yorumlamada yardımcı olurlar.
 
Değerli Mü’minler!
 
O halde “ezanla başlayıp salâ ile biten” dünya hayatımızı, daha anlamlı, daha güzel ve daha verimli geçirmek için camilerimizin ve din görevlilerimizin önemini kavrayalım. Buralarda alacağımız mânevî gıdâlarla rûhumuzu diri tutalım.
 
 
 HAZIRLAYANIN ADI: Davut KARAKURT
UNVANI: Kayalı Köyü Camii İmam-Hatibi/ Yakakent
 
 
Diyanet İşleri Başkanlığınca daha önce hazırlanan hutbelerden değildir.
 
 
1-Tevbe, 9/18
 
           

Yazan:(Yönetim) | 03.10.2010 - 10:39:00|Okunma :2813 Word"e Aktar

Yeni Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
Peygamberimiz Ve Merhamet
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
Camiler Ve Din Görevlileri Haftası
İslamda Çocuk Sevgisi.
İslam'da Okumanın Önemi.
Su Kaynaklarını İyi Kullanalım
Mahşer Ahvali

En Çok Okunan Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
İslam'da Okumanın Önemi.
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
İslam Zararlı Alışkanlıkları
İslamda Anne Sevgisi
Eşler Arasında Sevgi ve Saygı
Peygamberimiz Ve Merhamet
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Kurban Bayramı Hutbesi
İslamda Çocuk Sevgisi.
Anasayfa