Anasayfa | Tüzüğümüz | Tarihçemiz | Baframız | Hutbeler | Haberler | Yönetim | Denetim | Videolar | Resimler | İletişim
İslam'da Okumanın Önemi.|Bafra Din Görevlileri Derneği - Web Sitesi
İslam'da Okumanın Önemi.

 İL                   : SAMSUN

AY-YIL         : NİSAN /2010 

TARİH          : 02.04.2010 
 
 
                                                       İSLAMIN OKUMAYA VERDİĞİ ÖNEM
 
Muhterem mü'minler!
 
 İslam, bir ilim ve irfan dinidir. Öğrenmeye, öğretmeye, inceleme ve araştırmaya büyük önem vermiştir. Çünkü İslam; Kainatın Efendisine gelen ilk vahiyle okumayı emretmiş ve insanların eğitim ve öğretime ne kadar ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır.İslam Dini; her hükmü insanın yapısına, hayat düzenine uygun olan, dünya ve ahiret saadetini temin etmek için gönderilmiş ilahi bir dindir.İslam, tek ifadeyle; okumak, öğrenmek ve buna göre yaşamak nizamıdır. Yeryüzünde hiçbir sistem, hiçbir ideoloji, hiçbir din, İslam Dini kadar okumaya, öğrenmeye ve ilme önem vermemiştir. İlk emri “oku” olan dinimizin ilme, öğren­meye ve eğitime verdiği önemin manası, günümüz dünyasındaki gelişmeler karşı­sında daha iyi anlaşılmaktadır.
 
Aziz Mü'minler!
 
 İslam cehalete karşı savaş açmıştır. İslam'ın en büyük düşmanı cehalettir. Peygamber Efendimizin Medine'de yaptırdığı mescidin yanına bir de okul açtırması, Bedir harbinde alınan esirleri, onar çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakması, "oku" emrinin en güzel tatbikatları arasındadır ve O'nun eğitim ve öğretime verdiği önemin aynasıdır.Yüce Allah Kur'an-ı Kerimde birçok ayette, insanlığı cehalet ve zulmün karanlığından ancak ilmin kurtaracağını bildirmiş ve şöyle buyurmuştur: "Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma.” (1)“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (2)“(Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (3)
  Peygamber Efendimizde; İlim tahsilinin ne kadar önemli ve şerefli bir vazife oldu­ğunu beyan etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:"İlim tahsili için sefere çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolun­dadır.”(4) 
"Her kim ilim tahsili için bir yola çıkarsa, bu yüzden Allah'ü Teala ona cennete giden yolu kolaylaştırır." (5)"İlim (nafile olarak yapılan) ibadetten daha hayırlıdır." (6)
 
Aziz Mü'minler!
 
   Bizler, İlmi, okumayı, öğrenmeyi, ilerlemeyi bu derece teşvik eden bir dinin mensubu ve ilmi tavsiye eden böyle bir Peygamberin ümmeti olduğumuz için Yüce Allah'a sonsuz şükretmeli ve onların emirleri doğrultusunda, Okuyan, öğrenen ve öğreten olmaya gayret etmeliyiz.
 
HAZIRLAYANIN ADI : Ahmet AKSU  
ÜNVANI : Akbaşlar Köyü Camii İmam-Hatibi/
TEKKEKÖY
 
Diyanet İşleri Başkanlığınca Daha Önce hazırlanan hutbelerden değildir.
 
l-En'am 35
2-Araf 199
3-Zümer 9
4-Keşfül Hafa 2.cilt/syf. 65
5-Keşfül Hafa 2.cilt /syfa 354
6-Et-Tergip 1/105
 

Yazan:(Yönetim) | 01.04.2010 - 18:37:39|Okunma :5272 Word"e Aktar

Yeni Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
Peygamberimiz Ve Merhamet
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
Camiler Ve Din Görevlileri Haftası
İslamda Çocuk Sevgisi.
İslam'da Okumanın Önemi.
Su Kaynaklarını İyi Kullanalım
Mahşer Ahvali

En Çok Okunan Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
İslam'da Okumanın Önemi.
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
İslam Zararlı Alışkanlıkları
İslamda Anne Sevgisi
Eşler Arasında Sevgi ve Saygı
Peygamberimiz Ve Merhamet
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Kurban Bayramı Hutbesi
İslamda Çocuk Sevgisi.
Anasayfa