Anasayfa | Tüzüğümüz | Tarihçemiz | Baframız | Hutbeler | Haberler | Yönetim | Denetim | Videolar | Resimler | İletişim
Mahşer Ahvali|Bafra Din Görevlileri Derneği - Web Sitesi
Mahşer Ahvali

 

İL                   : SAMSUN
AY-YIL         : MART /2010 
TARİH          : 19.03.2010 
                        
                                                             MAHŞER AHVALİ
                 
Değerli Mü’minler!
 
Lügatte; toplamak, bir araya getirmek ve sevk etmek anlamlarına gelen haşr; kıyamet günü tekrar dirilişi müteakiben Yüce Allah’ın hesaba çekmek üzere insanların bir araya toplanmasını ve toplanma yerine sevk edilmesini ifade eder. İnsanların toplanacağı bu yere mahşer (veya arasat) denir.
 Kur’an mahşerde olanların hallerini anlatırken, bütün insanların bir araya toplandığı ve gerçekte kimin kazanıp kimin aldandığının ortaya çıkacağı bir gün olduğunu bildirmektedir. Mahşerde toplanacak olan insanların görecekleri muamele dünyadaki yaşayışlarına göre olacaktır. Yüce Allah bu toplanmayla ilgili Kur’an’da şöyle buyurur: “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan?”( 1)   “Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.” ( 2 )
 
Muhterem Müminler!
 
Mahşerde Allah’tan yüz çevirenlerin o gün kör olarak haşrolunacağı, (3) kafirlerin yüzlerinin siyah ve kederli, müminlerinkinin ise parlak ve sevinçli olacağı, ( 4 ) haber verilir. Mahşerde haşrolunacakların durumuyla ilgili olarak Allah Resulünden varid olan hadislerde ise mahşerin beyaz ve parlak bir düzlük olduğu ve insanların kusursuz olarak haşrolunacağı bildirilir. (5)
 
Aziz Müslümanlar!
Kıyametin kopması ve dirilişin vuku bulmasından sonra mahşerin safhaları başlar.
İnsanların mahşer denilen alanda bir araya getirilmesinden sonra, kendilerine dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün ve yaptıkları her bir işin kaydedildiği; “ amel defterleri “ dağıtılır. Kur’an, amel defterlerinin cennetliklere sağdan, cehennemliklere soldan veya arkadan verildiğini bildirir.(6)
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur.
“Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. “Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (7)
 
Değerli Mü’minler!
 
Hesap ve sorgulama sırasında amel defterlerinden başka, gerektiğinde insanların uzuvları ve yeryüzü de şahitlik edecektir. Zerre miktarı hayır işleyenlerin mükafatını, kötülük işleyenlerin cezasını göreceği sorgu ve hesap sırasında , şu beş şeyin hesabı sorulmadan insanlar yerlerinden ayrılmayacaklardır. “Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nasıl geçirdiği, malını nerede kazandığı, nereye harcadığı, bildiklerini uygulayıp uygulamadığı,” (8) sorulacaktır.
Ahiret’te hesaptan sonra ilahi adalet (terazi) ölçüsü olan mizanda ameller tartılacak; Tartıda iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erecek, hafif gelenler ise cehenneme gideceklerdir. Allah
(c.c.): “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek..” (9) buyurmaktadır.
Amel defterini sağından alan hesap ve suali kolayca veren, sırattan yıldırım hızıyla geçen Mü’min, Kevser havuzundan içip Allah’ın kendisi için hazırladığı eşsiz cennete girecektir. Mahşer’in hallerini bir bir sıkıntısız geçen insan kurtuluşa ermiştir. Ne mutlu kurtuluşa erenlere.  
  
İl Müftülüğü Hutbe Arşivinden Alınmıştır.
 
Diyanet İşleri Başkanlığınca Daha Önce hazırlanan hutbelerden değildir.
 
1-Nisa, 4 /87
2-Nebe. 78 / 18
3-Taha. 20 / 124
4-Al-i İmran ,3 / 106
5-Buhari,Rikak 44-45/Müslim,Cennet. 14
6-İnşikak 84/ 7-10
7-Kehf 18 / 49
8-Tirmizi,Kıyamet, 1
9-Enbiya 21/47

Yazan:(Yönetim) | 19.03.2010 - 09:22:14|Okunma :2650 Word"e Aktar

Yeni Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
Peygamberimiz Ve Merhamet
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
Camiler Ve Din Görevlileri Haftası
İslamda Çocuk Sevgisi.
İslam'da Okumanın Önemi.
Su Kaynaklarını İyi Kullanalım
Mahşer Ahvali

En Çok Okunan Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
İslam'da Okumanın Önemi.
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
İslam Zararlı Alışkanlıkları
İslamda Anne Sevgisi
Eşler Arasında Sevgi ve Saygı
Peygamberimiz Ve Merhamet
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Kurban Bayramı Hutbesi
İslamda Çocuk Sevgisi.
Anasayfa