Anasayfa | Tüzüğümüz | Tarihçemiz | Baframız | Hutbeler | Haberler | Yönetim | Denetim | Videolar | Resimler | İletişim
Eşler Arasında Sevgi ve Saygı|Bafra Din Görevlileri Derneği - Web Sitesi
Eşler Arasında Sevgi ve Saygı

 

                                                         İL                   : SAMSUN
                                                        AY-YIL         : ŞUBAT /2010 
                                                        TARİH          : 12.02.2010 
 
 
                                                                   ESLER ARASINDA SEVGİ VE SAYGI
 
                     Değerli Müminler!
 
 Yüce Allah, insanı diğer varlıklardan üstün kılmış, farklı cinslerin bir araya gelerek sevgi ve saygı temeline dayalı huzurlu aileler kurmalarını öngörmüştür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de; Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”(1) buyurmaktadır.
 
Muhterem Müslümanlar!
 
 Toplumu oluşturan temel yapı ailedir. Ailelerin huzur ve mutluluğu, toplumun huzur ve mutluluğu demektir. Ailede görülen huzur veya huzursuzluk dolaylı olarak ailelerden oluşan topluma da yansıyacaktır. Aile mutluluğunun sağlanması ise, eşlerin ve diğer aile bireylerinin birbirlerine sevgi, saygı ve hoşgörü temeline dayalı davranmalarına bağlıdır. Kur'an-ı Kerim de: “Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”(2) buyrulmaktadır. Bu dostluğun öncelikle aile içinde görülmesi gerektiği ve hayatlarını birlikte geçirecek eşlerin dostluğa, sevgi ve saygıya herkesten daha çok ihtiyaçları olduğu açıktır.
 
 Bu gerçeğe rağmen, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ailevî huzursuzluklar toplumun önemli bir problemini oluşturmaktadır. Sevgi ve anlayış eksikliği geçimsizliği, geçimsizlik ise kötü muamele ve şiddeti doğurmaktadır.
 
 
 Özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik aile içi şiddet boşanmalara yol açmakta, parçalanmış aile bireyleri toplumun problemli üyeleri haline gelmektedir.
 
Aziz Müslümanlar!
 
 Kur'an'da bizler için örnek gösterilen Hz. Peygamber, (s.a.v) hiçbir zaman eşlerine ve çocuklarına el kaldırmamış, herkese güzel söz söylemiştir. İnsan olarak bazen eşlerine darılsa da bunu devam ettirmemiş, onlara yardımcı olmak ve gerektiğinde görüşlerine başvurmaktan geri durmamıştır. Eşlerine kötü davranan erkeklerde hayır olmadığını  ifade buyurmuştur.
 
Muhterem Müslümanlar!
 
 Cenab-ı Hak eşlerin birbirleriyle iyi geçinmelerini, hoşlanmadıkları bazı şeylerde bile Allah'ın birçok hayır yaratmış olabileceğini bildirmiş, Hz. Peygamber de, kişinin hanımından nefret etmemesini, zira onda hoşlanmadığı huylar yanında, hoşlandığı huyların da bulunacağını belirtmiştir. Ayrıca, "Müminlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanlarıdır, hayırlılarınız da kadınlarına iyi davrananlarınızdır" [3) buyurarak, iman ve güzel ahlak ile eşlere iyi muamele arasında bir bağ kurmuştur.
   Sonuç olarak, ailede, eşler, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde, sevgi ve saygı temeline dayalı bir beraberliği sağlayarak önce çocuklarına, sonra çevrelerine mutlu bir aile yuvası örneği sunmalıdırlar. Bu örneklerin çoğalması ve mutlulukların paylaşılmasıyla artacak olan huzur, dalga dalga insanları saracak ve bu insanlardan oluşan toplum, sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşımın hakim olduğu büyük bir aileye dönüşecektir. İnsanlık buna muhtaçtır, dinimiz de bunu istemektedir.
 
HAZIRLAYANIN ADI : Ramis SAĞDIÇ
UNVANI : Yeşilada Mah. Camii Müezzin-Kayyımı VEZİRKÖPRÜ
 
Diyanet İsleri Başkanlığınca daha önce hazırlanan hutbelerden değildir.
 
1- Rûm, 30/21
2- Tevbe 9/71
3-Riyazu’s-salihin, c:1, s:320

Yazan:(YÖNETİM) | 09.02.2010 - 22:40:08|Okunma :3969 Word"e Aktar

Yeni Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
Peygamberimiz Ve Merhamet
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
Camiler Ve Din Görevlileri Haftası
İslamda Çocuk Sevgisi.
İslam'da Okumanın Önemi.
Su Kaynaklarını İyi Kullanalım
Mahşer Ahvali

En Çok Okunan Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
İslam'da Okumanın Önemi.
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
İslam Zararlı Alışkanlıkları
İslamda Anne Sevgisi
Eşler Arasında Sevgi ve Saygı
Peygamberimiz Ve Merhamet
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Kurban Bayramı Hutbesi
İslamda Çocuk Sevgisi.
Anasayfa