Anasayfa | Tüzüğümüz | Tarihçemiz | Baframız | Hutbeler | Haberler | Yönetim | Denetim | Videolar | Resimler | İletişim
İslamda Anne Sevgisi|Bafra Din Görevlileri Derneği - Web Sitesi
İslamda Anne Sevgisi

 

İLİ: SAMSUN
AY–YIL: MAYIS - 2009
TARİH: 08.05.2009 
 
İSLAM’DA ANNE SEVGİSİ
 
Muhterem Müslümanlar!
 
İnsan yaratılmışların en şereflisi, en mükemmeli ve en güzeli olarak yaratılan bir varlıktır. Bu mükemmelliği korumak için Yaratana karşı sorumlulukları vardır. Bunlar; Allah'a kulluk görevinden sonra anne-babasına karşı olan sorumluluğudur. Allah insan'ın da kâinatın da yaratıcısıdır. Anne-baba ise insanın dünyaya gelmesinin sebebidir. Bu konuda Yüce Allah Kur' an-ı Kerimde "Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana-babaya iyi davranmanızı emretti.''(l) buyurmaktadır.
 
Aziz Mü'minler!
 
Kur' an ve sünnette belirtildiği üzere aile yapısı ve fertler arasındaki sevgi-saygı bağı önemlidir. Bu sevginin başında da anne sevgisi gelir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de annenin değerini bizlere şu ayetle bildirmektedir.   “İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır.    Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için)   insana şöyle emrettik: “Bana ve anne-babana şükret. Dönüş banadır."(2) Anne sevgisi, sevgilerin en yücesidir. Anne, fedakârlığın, bağlılığın, karşılık beklemeden vermenin ve sevmenin sembolüdür.     Manevi değer yargılarının önemsenmediği toplumlarda, ailenin temel direği anne ve baba'ya karşı sevgi ve saygı bağlan yok olmaktadır. Bilindiği üzere anneler günü kutlama programları yapmak, annelerimizi hatırlayıp ziyaret edip ellerini öperek hayır dualarını almak çok güzel bir davranıştır. Ancak,    anneler bir gün hatırlanıp sevilecek ondan sonra ihmal edilecek varlıklar değildir. İslam’a göre anne sevgisi; iyiliğin sigortası, kötülüklere karşı manevi kalkandır. Anne-baba ister Müslüman olsun isterse olmasın, Müslüman bir evlada düşen görev anne-babasıyla beşeri ilişkilerini asla kesmemelidir.   Sevgili Peygamberimiz (sav)'in "Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün. Sahabe; kim Ya Rasulallah! Deyince “Ana-babasından birinin veya her ikisinin ihtiyarlık hallerine yetişip de, cennete giremeyen kimsedir."(3)   buyurmaları bu gerçeği ifade etmektedir.
 
Değerli müminler!
 
Peygamber Efendimize Allah katında en iyi amel nedir? Diye sorana: "Vaktinde kılınan namaz, anne-babaya iyilik etmek ve Allah yolunda savaşmaktır."(4) diye cevap vermiştir.   Ayrıca    "Size büyük günahların en büyüklerinden haber vereyim mi?   Onlar: Allah’a ortak koşmak,   ana-babaya iyi davranmamak ve yalancı şahitliktir.''(5)     Buyurmuşlardır.
Ana-babalarımız bize kızsalar da onlara karşı daima güler yüzlü hoş görülü olmalıyız."Öf” bile dememize izin verilmeyen anne-babalarımızı her zaman her yerde sevgiyle anmalı ve yad etmeliyiz.
- Ne mutlu, annelerine en güzel şekilde hizmet edebilenlere, onları her gün hatırlayanlara, her zaman sevenlere.
-Ne mutlu,   annelerinin hayır dualarını alıp,    dünya ve ahiret mutluluğuna erebilenlere.
 
HAZIRLAYAN: Yusuf DEMİR
UNVANI: Karamustafalı Kövü Nuhus Camii İmam-Hatibi /ÇARŞAMBA
 
Diyanet isleri Başkanlığı’nca daha önce hazırlanan hutbelerden değildir.
 
 
 
1)    İsra 17/23
2)    Lokman 31/14
3)    Müslim. Birr 1
4)    Müslîm-İman 36
5)    Buhari, Edep,6
 

Yazan:(mehmetcan) | 06.05.2009 - 22:49:23|Okunma :4297 Word"e Aktar

Yeni Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
Peygamberimiz Ve Merhamet
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
Camiler Ve Din Görevlileri Haftası
İslamda Çocuk Sevgisi.
İslam'da Okumanın Önemi.
Su Kaynaklarını İyi Kullanalım
Mahşer Ahvali

En Çok Okunan Hutbeler
Aziz Şehitlerimize
İslam'da Okumanın Önemi.
İslam'da Kurban Kesmenin Önemi
İslam Zararlı Alışkanlıkları
Peygamberimiz Ve Merhamet
İslamda Anne Sevgisi
Eşler Arasında Sevgi ve Saygı
Çanakkale Zaferi Ve Şehitlik
Kurban Bayramı Hutbesi
İslamda Çocuk Sevgisi.
Anasayfa